Przejdź do strony głównej

ZASADY ROZLICZEŃ

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Flens stosuje kilka metod rozliczeń z Klientami:

 • systemem wynagrodzenia ryczałtowego
  (wynagrodzenie stałe ustalone stawka miesięczną, kształtowaną indywidualnie, w zależności od miejsca świadczenia usług i ich charakteru);

 • systemem rozliczania godzinowego
  (wynagrodzenie uzależnione od ilości przepracowanych godzin przy ustalonej stawce godzinowej, kształtowanej w przedziale od 50-300 zł za godzinę pracy, w zależności od miejsca świadczenia usług, języka, w którym są świadczone oraz ich charakteru);

 • systemem ryczałtowo-godzinowym
  (wynagrodzenie stałe ustalone stawką miesięczną dla określonej liczby godzin pracy w miesiącu; przy przekroczeniu ustalonej liczby godzin - wynagrodzenie i rozliczenie wg stawki godzinowej);

 • systemem z premią za sukces
  (wynagrodzenie stałe ustalone stawką ryczałtową ustaloną z Klientem i premią za pomyśly wynik sprawy);

 • systemem normatywnym
  (stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (…) stosujemy przy sądowym i egzekucyjnym dochodzeniu wierzytelności, w postępowaniach rejestrowych i wieczystoksięgowych).

Wybór jednego ze wskazanych sposobów rozliczeń oraz wysokość wynagrodzenia są uzależnione od ustaleń indywidualnych z Klientem, jego możliwości finansowych, charakteru oraz zakresu podejmowanych czynności.

Podane kwoty nie zawierają podatku VAT.

Wykonał: © Wi-komp

Przejdź do góry strony 

Jesteś osobą na tej stronie