Przejdź do strony głównej

ZAUFAJ TWOJEJ KANCELARII

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Flensa wspiera swoich Klientów w tworzeniu przedsiębiorstw i ich rozwijaniu, ułatwia załatwianie codziennych potrzeb prawnych Klientów i poszukuje najkorzystniejszych rozwiązań prawnych ich problemów.

Obok stałej współpracy z podmiotami gospodarczymi, udzielamy także jednorazowych konsultacji i porad prawnych. Przyjmowanie zleceń możliwe jest poprzez osobisty kontakt z prawnikami z Zespołu Kancelarii, telefonicznie, ale także pocztą internetową.

Specjalizujemy się w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, samorządów, wspólnot mieszkaniowych i właścicieli nieruchomości obejmującej prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, komornikami, w postępowaniach dotyczących zamówień publicznych oraz przed organami administracji państwowej i samorządowej.

KANCELARII ZAUFALI W SZCZEGÓLNOŚCI

 • Agencja Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Szczecinie
 • BUDMAR Sp. z o.o. Koszalin
 • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie
 • DOMY NAD MORZEM Sp. z o.o. Stargard Szczeciński
 • PAPIRUS II Sp. z o.o. Stargard Szczeciński
 • SUNS Spółka z o.o. Koszalin
 • Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego Koszalin
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
 • Środkowopomorska Grupa Działania w Koszalinie
 • Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe „ INSTAL” sp. z o.o. Kołobrzeg
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „BAJGIEL” Reichert, Wodecki Sp. j. Będzino
 • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego Koszalin
 • Kornatko Centrum Materiałów Budowlanych K.C.M.B
 • Koszalińskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
 • Gmina i Miasto Sianów
 • Gmina Świeszyno
 • Gmina Biesiekierz

SPECJALIZACJE SZCZEGÓLNE

 • obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego
 • tworzenie, obsługa i likwidacja osób prawnych w tym spółek, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji
 • dochodzenie i windykacja należności pieniężnych
 • prowadzenie sporów sądowych dotyczących nieruchomości
 • audyt prawny przedsiębiorców i jednostek administracji publicznej
 • uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego,
 • pomoc prawna w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
 • obsługa prawna w toku postępowań upadłościowych i naprawczych
 • prowadzenie sądowych postępowań odszkodowawczych,
 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych
 • obsługa prawna procesu inwestycyjnego w budownictwie

Kancelaria stale współpracuje z notariuszami, adwokatami, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, syndykami, nadzorcami sądowymi oraz tłumaczami przysięgłymi.


Wykonał: © Wi-komp

Przejdź do góry strony 

Jesteś osobą na tej stronie