Przejdź do strony głównej

FORMY ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Flens świadczy usługi prawne w następujących formach:

  • obsługi prawnej w siedzibie Klienta;
  • obsługi prawnej w siedzibie Kancelarii;
  • udzielania porad prawnych w Kancelarii lub w kontakcie telefonicznym i elektronicznym;
  • sporządzania pisemnych opinii prawnych;
  • opracowywania projektów aktów prawnych;
  • występowania przed Sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji rządowej i samorządowej;
  • prowadzenia negocjacji handlowych;
  • prowadzenia negocjacji pracowniczych.Wykonał: © Wi-komp

Przejdź do góry strony 

Jesteś osobą na tej stronie